Wójt Gminy Zgorzelec

informuje, że 4 czerwca 2018 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec został wywieszony wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
·         działka nr 497 o pow. 3,3795 ha położona w obrębie wsi Jędrzychowice.

 

 

Wójt Gminy Zgorzelec

informuje, że 4 czerwca 2018 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec został wywieszony wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

·         działka nr 497 o pow. 3,3795 ha położona w obrębie wsi Jędrzychowice.

Wójt Gminy Zgorzelec

informuje, że 4 czerwca 2018 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec został wywieszony wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

·         działka nr 497 o pow. 3,3795 ha położona w obrębie wsi Jędrzychowice.