Zgorzelec, dnia 06.06.2018 r.
INFORMACJA
Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 06.06.2018 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec oraz w sołectwie wsi Sławnikowice i Radomierzyce zostały wywieszone wykazy w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości:
  1. działki nr 82/15 o pow. 0,0450ha, obręb Sławnikowice, gmina Zgorzelec KW JGZ/00015290/8;
  2. działki nr 294/3 o pow. 0,0555ha, obręb Radomierzyce, gmina Zgorzelec KW JGZ/00015295/3.
 
Informacja o wywieszeniu wykazów została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie internetowej: http://otoprzetargi.pl, na stronie internetowej Gminy Zgorzelec oraz w BIPie.