Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o zatwierdzeniu ustalonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "NYSA" Sp. z o.o. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zgorzelec na okres 3 lat