Zgorzelec, dnia 12.06.2018 r.
INFORMACJA
Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 12.06.2018 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec oraz w sołectwie wsi Kunów zostały wywieszone wykaz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, działki nr 188/2 o pow. 0,3932ha, obręb Kunów, gmina Zgorzelec.
Informacja o wywieszeniu wykazów została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie internetowej: http://otoprzetargi.pl, na stronie internetowej Gminy Zgorzelec oraz w BIPie.