Zgorzelec, 20.06.2018 r.
RG.0002.LIV.6.18
 
ZAWIADOMIENIE  
Zawiadamiam, ze w dniu 27 czerwca 2018 r. o  godzinie 13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, odbędzie się LIV sesja Rady Gminy Zgorzelec.
Porządek posiedzenia:
  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy Zgorzelec.
  3. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
  5. Podjęcie uchwał.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Sprawy różne.
 
 
                          Przewodnicząca Rady Gminy                               
                                             (-)  Anna Rakoczy