Wójt Gminy Zgorzelec
informuje, że 8 czerwca 2022 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec został wywieszony wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
  • działka nr 155/2 o pow. 0,18 ha, położona w obrębie wsi Osiek Łużycki,
  • cz. działki nr 256/2 o pow. 1,700 ha, położona w obrębie wsi Osiek Łużycki,
  • cz. działki nr 685/3 o pow. 0,0015 ha, położonej w obrębie wsi Jędrzychowice.