informuje, że 9 lipca 2018 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec został wywieszony wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

  • działka nr 279 o pow. 0,18 ha położona w obrębie wsi Gronów,
  • część działki nr 236/3 o pow. 0,24 ha położonej w obrębie wsi Radomierzyce,
  • część działki nr 236/5 o pow. 0,20 ha położonej w obrębie wsi Radomierzyce,
  • działka nr 137 o pow. 0,8561 ha położona w obrębie wsi Jędrzychowice.