Zgorzelec, dnia 12.07.2018 r.
INFORMACJA
 
Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 12.07.2018 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec oraz w sołectwie wsi Tylice został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie, w prasie internetowej została podana do publicznej wiadomości informacja dotycząca podania do publicznej wiadomości w/w wykazu w sprawie sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości, działki nr 327 o pow. 0,0600ha, obręb Tylice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015280/5.