Zgorzelec, dnia 24.07.2018 r.
INFORMACJA
Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 24.07.2018 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec oraz w sołectwie wsi Łagów oraz Jędrzychowice zostały wywieszone wykazy, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie, w prasie internetowej została podana do publicznej wiadomości informacja dotycząca podania do publicznej wiadomości w/w wykazów w sprawie sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego:
  1. nieruchomość, działkę nr 90/69 o pow. 0,0339ha, obręb Łagów, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00024317/0;
  2. nieruchomość, działkę nr 158/2 o pow. 0,0473ha, obręb Jędrzychowice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015292/2.