Wójt Gminy Zgorzelec
informuje, że 19 września 2023 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec został wywieszony wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
  • działka nr 11 o pow. 0,23 ha, położona w obrębie wsi Białogórze,
  • działka nr 374 o pow. 2,0080 ha, położona w obrębie wsi Jędrzychowice,
  • działka nr 150/7 o pow. 0,1782 ha, położona w obrębie wsi Osiek Łużycki,
  • cz. działki nr 545/31 o pow. 0,0045 ha, położona w obrębie wsi Żarska Wieś,
  • cz. działki nr 545/31 o pow. 0,0050 ha, położona w obrębie wsi Żarska Wieś.