Bezpośredni link do prowadzonego postępowania - https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/834148  
 
Aktualizacja 03.11.2023 r. - dodano plik: Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja 14.11.2023 r. - dodano plik: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf