Wójt Gminy Zgorzelec
informuje, że 16 listopada 2023 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec został wywieszony wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
  • działka nr 571/2 o pow. 3,30 ha, położona w obrębie wsi Osiek Łużycki.