Zgorzelec, dnia 2023-12-12
NP.6733.4.2023/19
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej 3 x 30/110/220 kV/ 150 MW na części działki nr 45, obręb Łomnica, gmina Zgorzelec – decyzja Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 12.12.2023 r. znak: NP.6733.4.2023/18.
Inwestorem w/w przedsięwzięcia są Dolnośląskie Elektrownie 2 Sp. z o.o. z/s przy ul. Bojkowskiej 59C, 44-100 Gliwice, z pełnomocnictwa których działa Pan Jan Malinowski.
Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pokój nr 6, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
                                                                      WÓJT
 
                                                                      mgr inż. Piotr Machaj
 
 
 
 
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa: www.bip.gmina.zgorzelec.pl.
  3. Tablice ogłoszeń w sołectwie Łomnica.
 
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 6