Aktualizacja 24.08.2018 r. - dodano pliki: Odpowiedź nr 1 na zapytania, Zmiana treści SIWZ