Zgromadzenia publiczne można zgłaszać pod adresem e-mail: zr@gmina.zgorzelec.pl oraz faksem pod nr 75 77 565 64