Wójt Gminy Zgorzelec
informuje, że 5 lutego 2024 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec został wywieszony wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
  • cz. dz. nr 241/2 o pow. 0,00005 ha, położona w obrębie wsi Jędrzychowice.