Zgorzelec, dnia 31.08.2018 r.
 
 
INFORMACJA
 

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 31.08.2018 r., na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Jerzmanki zostałpodany do publicznej wiadomości wykaz dotyczący przeznaczenia do sprzedażyw trybie ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności w udziale 43/100 do nieruchomości gruntowej zabudowanej w Jerzmankach nr 73 oznaczonej jako działka Nr 263 o pow. 930m2, AM-2, obręb Jerzmanki, gmina Zgorzelec, powiat zgorzelecki, KW JG1Z/00005368/3 oraz lokalu użytkowego nr 1 o pow. 53,74 m2  wraz z pomieszczeniem przynależnym na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) w skład którego wchodzi komórka o pow. 8,05 m2, h-2,20 m.

Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie internetowej: http://otoprzetargi.pl, na stronie internetowej Gminy Zgorzelec oraz w BIPie.