Bezpośredni link do strony prowadzonego postępowania:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/911294   
 
Aktualizacja 10.04.2024 r. - dodano plik: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
 
Aktualizacja 13.05.2024 r. - dodano plik: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT, Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia_raport_komunikatu_publicznego