Bezpośredni link do strony prowadzonego postępowania:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/912948

 

Aktualizacja 19.04.2024 r. - DODANO PLIKI:

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SWZ ORAZ ZMIANA NR 1 SWZ
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
SWZ FP_WO.271.5.2024 zmiana
Zał 8 do SWZ Istotne dla stron postanowienia umowy_ZMIANA
Formularz partnera (1)
Uchwała VI.85.2023 RIO w spraie budżetu Gminy Zgorzelec na rok 2024
Uchwała VI.86.2023 RIO w sprawie opinii o WPF Gminy Zg.c na rok 2024

 

Aktualizacja 23.04.2024 r. - DODANO PLIKI:

WYJAŚNIENIA NR 2 DO SWZ ORAZ ZMIANA NR 2 SWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (2)

SWZ FP_WO.271.5.2024 ZMIANA NR 2

Zał 8 do SWZ Istotne dla stron postanowienia umowy_ZMIANA NR 2

 

Aktualizacja 29.04.2024 r. - DODANO PLIK:

Informacja z otwarcia ofert

 

Aktualizacja 08.05.2024 t. - dodano plik: Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej