Zamówienie współfinansowane ze środków dotacji MSWiA 2024 tyt. „Zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”

 

Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/950362

Ogłoszenie TED Nr: 412823-2024

 

DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 37 USTAWY PZP, ZAMAWIAJĄCY – OSP TRÓJCA POWIERZYŁ PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO GMINIE ZGORZELEC DZIAŁAJĄCEJ JAKO PEŁNOMOCNIK ZAMAWIAJĄCEGO.

PEŁNOMOCNIK NIE JEST UPRAWNIONY DO ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

AKTUALIZACJA 11.07.2024 R.:

Dodano plik: OGŁOSZENIE O ZMIANIE(1).pdf

AKTUALIZACJA 15.07.2024 r.

Dodano pliki: WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1.pdf, ZAŁ.2 DO SWZ_Umowa projekt_ZE ZMIANAMI.pdf