Zgorzelec, dnia 12.09.2018 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 12.09.2018 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec oraz odpowiednio w sołectwie wsi Jędrzychowice i Żarska Wieś zostały wywieszone wykazy, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie, w prasie internetowej została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie wywieszenia wykazów dotyczących przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

  1. nieruchomości, działki nr 191 o pow. 0,1562ha, obręb Jędrzychowice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015292/2;
  2. nieruchomości, działki nr 421/2 o pow. 0,0200ha, obręb Żarska Wieś, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015279/5.