Wójt Gminy Zgorzelec

informuje, że 17 września 2018 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec został wywieszony wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

  • działka nr 110 o pow. 0,38 ha położona w obrębie wsi Spytków,
  • działka nr 53 o pow. 1,7528 ha położona w obrębie wsi Jerzmanki,
  • działka nr 295 o pow. 0,2841 ha położona w obrębie wsi Jerzmanki,
  • cz. działki nr 491/4 o pow. 738 m2 położonej w obrębie wsi Jerzmanki,
  • cz. działki nr 491/4 o pow. 166 m2 położonej w obrębie wsi Jerzmanki,
  • cz. działki nr 491/4 o pow. 785 m2 położonej w obrębie wsi Jerzmanki,
  • działka nr 155/2 o pow. 0,18 ha położona w obrębie wsi Osiek Łużycki.