Aktualizacja 27.09.2018 r. - dodano pliki: Wyjaśnienie nr 1, Formularz do wyjaśnienia; Dokumentacja