Zgorzelec, dnia 08.10.2018 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 08.10.2018 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec oraz w sołectwie wsi Spytków został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie, w prasie internetowej została podana do publicznej wiadomości informacja dotycząca wywieszeniawykazu w sprawie sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości, działki nr 68/2 o pow. 0,1500ha, obręb Spytków, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015294/6.