Zawiadamiam, że w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 1200w  sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  odbędzie się  I sesja Rady Gminy Zgorzelec.
 
Porządek posiedzenia:
 
1.   Otwarcie sesji.
2.   Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego.
3.   Złożenie ślubowania przez nowo wybranych Radnych.
4.   Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy.
5.   Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
6.  Wybór  Przewodniczącego Rady i dwóch Wiceprzewodniczących.
7.  Podjęcie uchwał.
8.  Powołanie składów osobowych komisji stałych Rady.
9.  Sprawy różne.
 
Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II          
 
   (-) Michał Chudzik