Aktualizacja 03.12.2018 r. - dodano plik: "Zmiana treści zaproszenia do składania ofert"