Wójt Gminy Zgorzelec
informuje, że 3 grudnia 2018 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec został wywieszony wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
  • działka nr 351/6 o pow. 0,246 ha położona w obrębie wsi Sławnikowice,
  • działka nr 56 o pow. 0,1793 ha położona w obrębie wsi Jerzmanki,
  • działka nr 29/8 o pow. 1,30 ha położona w obrębie wsi Niedów,
  • działka nr 494/1 o pow. 2,5647 ha położona w obrębie wsi Żarska Wieś,
  • cz. działki nr 545/29 o pow. 50 m2 położonej w obrębie wsi Żarska Wieś,
  • cz. działki nr 685/3 o pow. 16,5 m2 położonej w obrębie wsi Jędrzychowice,
  • cz. działki nr 685/3 o pow. 15 m2 położonej w obrębie wsi Jędrzychowice.