Zgorzelec, dnia 05.12.2018 r.
INFORMACJA
 
Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 05.12.2018 r., na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Jerzmanki został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w prasie, została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości, działki nr 128/13, obręb Jerzmanki, gmina Zgorzelec.