Zgorzelec, dnia 05.12.2018 r.
INFORMACJA
Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 05.12.2018 r., na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Trójca został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w prasie, została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości, działki nr 1271/1 i 1272/1 o łącznej pow. 0,2032 ha, obręb Trójca, gmina Zgorzelec.