Zgorzelec, dnia 10.12.2018 r.
INFORMACJA
Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 10.12.2018 r., na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Łagów został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w prasie, została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w  trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości, działki nr 513/4 o pow. 0,3288 ha, obręb Łagów, gmina Zgorzelec.