Wykaz decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanych przez tut. organ, a wygaszonych z dniem 01-01-2018 r., na podstawie zapisu art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).

 

Lp.
Nr decyzji
Data wydania
Rodzaj inwestycji
Lokalizacja inwestycji
1.
NGPiR.7331-34/09-8
2009.09.09
Rozbudowa istniejącej restauracji o salę weselną
dz. 345, 232,
obręb Tylice
2.
NP.6730.49.2016.12
2016.11.03
Budowa budynku garażowego
dz. 219,
obręb Tylice
3.
NGPiR.6730.21.2011.12
2012.06.11
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
dz. 229, obręb Tylice
4.
NGPiR.7331-64/08-9
2009.03.04
Budowa linii kablowej 110kV i 30kV dla wyprowadzenia mocy z zespołu elektrowni wiatrowych EW Zgorzelec do 6PZ Zgorzelec
dz. 264, 262, 18/9, 272, 298, 129, 139/3, 289, 276, 127/335, 279, 285, 284, 294, 280, 281, 287, obręb Tylice;
 
dz. 166, 151/2, 151/1, 157, 189/4, 36/2, 148, 164, 152, 153, 154, 155, 77, 112, 162, 111/3, 163, 117/2, 159/3, obręb Kunów
Uwaga!
Wykaz nie dotyczy decyzji , na podstawie których przed dniem 01-01-2018 r. inwestorzy uzyskali decyzje o pozwoleniu na budowę albo dokonano zgłoszeń, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu.