Zgorzelec, dnia 22.01.2019 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 22.01.2019 r., na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Jerzmanki został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w prasie, została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości, działki nr 371/5, obręb Jerzmanki, gmina Zgorzelec.