Aktualizacja 29.01.2019 r. - załączono plik: pytania i odpowiedzi

Aktualizacja 01.02.2019 r. - dodano pliki: Opowiedź na pytanie do przedmiotu zamówienia, Zaktualizowane zaproszenie do składania ofert, Zaktualizowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja 05.02.2019 r. - dodano plik: Zmiana treści odpowiedzi na pytania do przedmiotu zamówienia