Zgorzelec, dnia 01.02.2019 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 01.02.2019r., na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Trójca został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w prasie, została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości, działki nr 1271/2 o pow. 0,1081ha i 1272/2 o pow. 0,4096 ha, obręb Trójca, gmina Zgorzelec.