Aktualizacja 19.02.2019 r. - dodano plik: Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ

Aktualizacja 22.02.2019 r. - usunięto plik: SIWZ z załącznikami, dodano pliki: Wyjaśnienie nr 2 treści SIWZ, SIWZ ze zaktualizowanym załącznikiem nr 2

Aktualizacja 26.02.2019 r. - dodano pliki: Wyjaśnienie nr 3 treści SIWZ, Zmiana treści ogłoszenia, Zmiana treści SIWZ, Druga aktualizacja załącznika nr 2 do SIWZ, Przedmiar aktualizacja, Warunki przyłączeniowe

Aktualizacja 28.02.2019 r. - dodano pliki: Wyjaśnienie nr 4 treści SIWZ, Przedmiar 2 aktualizacja

Aktualizacja 01.03.2019 r. - dodano plik: Aktualizacja - dodatkowe rysunki

Aktualizacja 04.03.2019 r. - dodano pliki: Wyjaśnienie nr 5 treści SIWZ, Pozwolenie na budowę Witka,  Porozumienie PGE, PGE

Aktualizacja 08.03.2019 r. - dodano pliki: Wyjaśnienie nr 6 treści SIWZ, Zmiana treści ogłoszenia, Zmiana treści SIWZ, Trzecia aktualizacja załącznika nr 2 do SIWZ

Aktualizacja 12.03.2019 r. - dodano pliki: Wyjaśnienie nr 7 treści SIWZ, Zaktualizowany załącznik nr 3 do SIWZ - Tabela elementów ceny ryczałtowej