Zgorzelec, dnia 2019-02-25
NP.6733.2.2019/14
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945),
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na działkach nr 307/11, 307/27, 307/30, 307/32, 307/34, 307/35, 307/51, obręb Ręczyn, gmina Zgorzelec.
Inwestor:   Pan Remigiusz Zarzeka, z pełnomocnictwa którego działa Pan Tomasz Zyzdorf reprezentujący P.H.U. Topaz, ul. Warszawska 1/18, 59-900 Zgorzelec.
 
Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w terminie 7 dni od daty obwieszczenia.
           
 
                                          Zastępca Wójta                
                                                          mgr Marek Wolanin           
 
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
1.     Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
2.     Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa www.bip.gmina.zgorzelec.pl
3.     Tablica ogłoszeń sołectwa Ręczyn.
 
 
Sprawę prowadzi:
w.z. Sylwia Prabucka
tel. 75 77 214 32
nr pok. 6