Zgorzelec, dnia 14.03.2019 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 14.03.2019 r. na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Koźmin został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie oraz w prasie została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości, działki nr 145/2 o pow. 0,05ha,  obręb Koźmin, gmina Zgorzelec.