Zgorzelec, dnia 28.03.2019 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 28.03.2019 r. na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Trójca został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie oraz w prasie została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości, działki nr 1316 o pow. 0,1316ha, obręb Trójca, gmina Zgorzelec.