Wójt Gminy Zgorzelec

informuje, że 24 kwietnia 2019 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec został wywieszony wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

  • cz. działki nr 685 o pow. 15 m2 położonej w obrębie wsi Jędrzychowice,
  • cz. działki nr 256/2 o pow. 1,7 ha położonej w obrębie wsi Osiek Łużycki.