Dokumentacja

 

Aktualizacja 08.05.2019 r. dodano pliki: Zmiana treści ogłoszenia, Zmiana treści SIWZ, Aktualizacja nr 1 załącznika nr 2 do SIWZ, Załącznik nr 1 do umowy - Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania