Dokumentacja do pobrania

 

Aktualizacja 14.05.2019 r. - dodano pliki: Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ, Uzupełnienie specyfikacji technicznej

Aktualizacja 15.05.2019 r. - dodano pliki: Wyjaśnienie nr 2 treści SIWZ, Zmiana treści ogłoszenia, zmiana treści SIWZ, Umowa użyczenia

Aktualizacja 16.05.2019 r. - dodano plik: Przedmiar robót