Zgorzelec, dnia 16.05.2019 r.
INFORMACJA
Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 16.05.2019 r. na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Osiek Łużycki został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie oraz w prasie została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości, działki nr 89/5 o pow. 0,06 ha, 89/6 o pow. 0,01 ha, obręb Osiek Łużycki, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015295/3.