Zgorzelec, dnia 16.05.2019 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 16.05.2019 r. na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Radomierzyce został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie oraz w prasie została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonym nieruchomości, działki nr 271 o pow. 0,2782 ha, 272 o pow. 0,6672 ha, 411/2 o pow. 0,0257 ha, obręb Radomierzyce, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015295/3.