Zgorzelec, dnia 06.06.2019 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 06.06.2019 r. na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Łagów został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie oraz w prasie została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości, działki nr 325 o pow. 0,0169ha, obręb Łagów, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015296/0.