Wójt Gminy Zgorzelec

informuje, że 17 czerwca 2019 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec został wywieszony wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie:

  • cz. działki nr 545/29 o pow. 7 x 0,0028 ha, łącznie 0,0196 ha, położonej w obrębie wsi Żarska Wieś,
  • cz. działki nr 253/52 o pow. 3 x 0,0028 ha, łącznie 0,0084 ha, położonej w obrębie wsi Tylice.