Wójt Gminy Zgorzelec
informuje, że 27 sierpnia 2019 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec został wywieszony wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
  • działka nr 31 o pow. 1,559 ha, położona w obrębie wsi Jerzmanki,
  • działka nr 46/2 o pow. 0,0726 ha, położona w obrębie wsi Sławnikowice,
  • działka nr 46/4 o pow. 0,6636 ha, położona w obrębie wsi Sławnikowice.