ZAWIADOMIENIE
 
Zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia  2018 r. o godz. 1300w świetlicy wiejskiej w Łagowie, przy ulicy Sportowej, odbędzie się LII sesja Rady Gminy Zgorzelec.
 
Porządek posiedzenia:
 
  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
  2. Analiza stanu dróg na terenie Gminy Zgorzelec oraz przedstawienie planów w zakresie poprawy obecnego stanu.
  3. Sprawozdania gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2017 (CRT,GOK,GOPS) wraz z przedstawieniem programu działania na rok 2018 r. oraz ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r.
  4. Gminna Strategia Ochrony Zdrowia.
  5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
  6. Podjęcie uchwał.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Sprawy różne.
 
 
 
PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY ZGORZELEC
( - )   ANNA RAKOCZY