Numer Karty
Tytuł
WYDZIAŁ FINANSOWY I PLANOWANIA (FP)
1/FP
2/FP
3/FP

4/FP

Odroczenie terminu płatności lub odroczenie zaległości podatkowej w podatkach rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz łącznym zobowiązaniu pieniężnym

5/FP
6/FP
7/FP
8/FP
9/FP
10/FP
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, EWIDENCJA LUDNOŚCI (WO)
1/WO
2/WO
3/WO
4/WO
5/WO
6/WO
7/WO
8/WO
9/WO
10/WO
11/WO
12/WO
13/WO
14/WO
15/WO
16/WO
17/WO
18/WO
19/WO
20/WO
21/WO
22/WO
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA (ID)
1/ID
2/ID
3/ID
4/ID
5/ID
6/ID
7/ID
8/ID
WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI  I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ (NP)
1/NP
2/NP
3/NP
4/NP
5/NP
6/NP
7/NP
8/NP
9/NP
10/NP
11/NP
12/NP
13/NP
14/NP
15/NP
16/NP
17/NP
18/NP
19/NP
WYDZIAŁ OŚWIATY I PROMOCJI (OP)
1/OP
2/OP