obrazek

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Jerzmankach to szkoła nowoczesna, z doskonałą bazą dydaktyczną, bardzo dobrze przygotowaną kadrą pedagogiczną, otwartą na potrzeby uczniów. Uczymy naszą młodzież samodzielności, rozwijamy ich kreatywność, oferujemy szeroki wachlarz kół zainteresowań zgodny z sugestiami młodzieży.

Pracują u nas pedagog i doradca zawodowy, którzy pomagają planować uczniom drogę dalszej kariery.

Dzięki przychylności władz samorządowych ciągle wzbogacamy bazę dydaktyczną szkoły, mamy dobrze wyposażoną bibliotekę, komputery, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne. Pięknieje też otoczenie szkoły i jej wnętrze. Każdy uczeń ma swoją szafkę na książki i ubrania.

Tylko w naszej szkole uczniowie w ramach zajęć z wychowania fizycznego  korzystają ze szkolnej sauny, wyjeżdżają bezpłatnie na zajęcia na lodowisku. Od dwóch lat mamy  swoją drużynę hokejową. Na tym oferta zajęć sportowych się nie kończy. Prowadzimy zajęcia fakultatywne. Każdy może wybrać dla siebie dyscyplinę, w której chciałby się rozwijać (siatkówka, piłka plażowa, piłka nożna, nordic walking, basen). Dla chętnych organizowane też są wyjazdy na narty biegowe i zjazdowe.
W odpowiedzi na potrzeby uczniów utworzyliśmy klasę sportową, informatyczno – dziennikarsko -językową i artystyczno – gastronomiczno- turystyczną,  które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

 

Kontakt

Dyrektor szkoły

mgr Renata Mikołajów

E-mail szkoły:

jerzmanki@post.home.pl

Strona www

jerzmanki.edupage.org

Telefon:

75 7781178 
75 7213885

Adres szkoły:

Jerzmanki 43 
59-900 Zgorzelec