obrazek

We wrzesień 1946 r. otwarto klasy I – III, szkoła jest punktem filialnym Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 2 w Zgorzelicach (Zgorzelcu), organizatorką szkoły jest Olga Sawczyn. Lata 1946 – 1954 r. – szkoła jest placówką siedmioklasową, odbywają się tam też kursy i szkolenia np. w zakresie przysposobienia rolno-wojskowego. Od roku szkolnego 1966/1967, w związku z reformą szkoła jest już ośmioklasówką.
Obecnie szkoła pracuje w bardzo dobrych warunkach. Klasy są nieliczne (średnio 19 uczniów). W roku szkolnym 2009/2010, w sześciu oddziałach i „zerówce” uczy się 106 dzieci z Łagowa, Jerzmanek, Jędrzychowic i Zgorzelca.
Kadrę stanowi wykwalifikowane grono nauczycieli, posiadają kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów lub do prowadzenia zajęć w zakresie gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej i wychowania do życia w rodzinie.

 

Kontakt

Dyrektor szkoły:

mgr Sylwia Słabicka

E-mail:

sp.lagow@wp.pl

Strona www:

www.splagow.szkolnastrona.pl

Telefon:

(75) 771-59-69

Adres szkoły:

Łagów, ul. Szkolna 2

59-900 Zgorzelec